Kilka minut dla pszczół

Wypełnij ankietę i pomóż w tworzeniu skutecznej ochrony owadów zapylających, podnoszeniu świadomości przyrodniczej mieszkańców i kształtowaniu zieleni w Bydgoszczy.

pszczelarium Bydgoszcz
Pszczelarium, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, fot. – archiwum WSG

Czy wiecie, że w Bydgoszczy mamy miód miejski, który pochodzi z centrum naszego miasta? A dokładnie z Pszczelarium na dachu jednego z budynków Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki.

Z uwagi na różne opinie na temat jakości miodu miejskiego, Miasto zleciło wykonanie laboratoryjnych badań jakości miodu w wybranych pasiekach miejskich zlokalizowanych w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych. Okazuje się, że miód miejski jest pozbawiony zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Jednym słowem: bydgoski miód jest wyśmienity zdrowy.

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej uczestniczy w projekcie o akronimie BeePathNetBudowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, który promuje rozwój pszczelarstwa miejskiego, poprawę warunków bytowania owadów zapylających, edukację pszczelą, apiterapię oraz apiturystykę.

W ramach projektu cyklicznie badamy zainteresowanie tematyką pszczelą i dlatego prosimy o wypełnienie poniższej (krótkiej) ankiety projektu Wzbogacanie miejskiej dżungli obecnością pszczół:

Link do ankiety jest TUTAJ.

Projekt BeePathNet pn. „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe) ma na celu ochronę pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i promowanie pszczelarstwa w mieście.

———————————————————————————————————————–

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z działaniami prowadzonymi w projekcie:

https://www.facebook.com/BeePathNet/

https://urbact.eu/beepathnet

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/beepathnet/

https://www.facebook.com/Beepathnet-Bydgoszcz-104085087713891/ (strona prowadzona przez Miasto Bydgoszcz)

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz