Koszt odbioru odpadów w 2022 roku

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców przypominamy, że stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie zmieniają się.

Kiedy potrzebna jest nowa deklaracja?

Właściciel nieruchomości, na której nie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących lub liczba wytwarzanych odpadów nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od daty powstania odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe) lub od daty zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała).

Do kiedy zgłaszać zmiany?         

Natomiast każdą zmianę liczby wytwarzanych odpadów (nieruchomość niezamieszkała)/ liczby osób zamieszkujących (nieruchomość zamieszkała) należy zgłosić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie złożyć deklarację?

Deklarację można składać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, pok. 163, w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,

wtorek: 08.00 – 18.00,

piątek: 08.00 – 14.00,

lub przesłać na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz