Mała Forma Sceniczna – spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dotyczące konkursu Mała Forma Sceniczna odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz.1600 w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27.

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy zgłosili się wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału w konkursie.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz