Masz piec – musisz złożyć deklarację

Z dniem 1 lipca 2021r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Z faktem tym wiąże się konieczność składania deklaracji, dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych (formularz A) oraz niemieszkalnych (formularz B).

Termin składania ww. deklaracji upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), obowiązek złożenia ww. deklaracji spoczywa na zarządcy budynków wielorodzinnych (m.in. ADM, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właścicielach domów jednorodzinnych. Informacje o tym, jak i czym ogrzewacie Państwo swoje lokale dotyczą też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę (formularz B).

Deklaracje, można składać online  bezpośrednio w CEEB – www.zone.gunb.gov.pl. lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu:

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 204 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ten sam adres.

Szczegóły i druki można znaleźć TUTAJ.

https://youtu.be/uSjgl75ysGw

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz