Międzynarodowy Dzień Ziemi 2018

Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) planuje przeprowadzić akcję ekologiczną „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia.

Tegoroczny termin przypada w niedzielę w związku z tym proponujemy Państwu przeprowadzenie akcji w piątek (20 kwietnia) lub w poniedziałek (23 kwietnia).

Szczegółowe zasady przeprowadzenia akcji określa  załączony „Regulamin”. Zawiera on stałe elementy dotyczące ram organizacyjnych, podsumowania i rozliczenia udziału placówki. Zwracamy uwagę, ze nastąpiły zmiany w „kryteriach oceny”.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Po odbiór worków i rękawic zapraszamy w nieprzekraczalnym terminie od 16 do 20 kwietnia br; do Biura Zarządzania Gospodarka Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65,  I piętro, pokój nr 153.
(pon-śr-czw 8-15, wt 8-17, pt 8-13).

Osoby do kontaktu: Anna Engel tel. 52 58-58-388.

Regulamin MDZ

Zgloszenie

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz