Miejskie PSZOKi otwarte dla mieszkańców

Przypominamy, że trzy miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmują od mieszkańców kłopotliwe śmieci. Punkty są czynne od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie bez dodatkowe opłaty możemy przywieźć kłopotliwe śmieci powstające w naszych domach. Są to:

 • chemikalia, resztki farb i lakierów
 • przeterminowane leki
 • odzież i tekstylia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
 • płyty CD, DVD
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
 • metale oraz odpady opakowaniowe z metali
 • odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby)
 • papier (np. makulatura, gazety, kartony)
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popioły z palenisk domowych.

Odpady przyjmowane są od mieszkańców Bydgoszczy w trzech lokalizacjach:

 1. ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
 2. ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.
 3. ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w PSZOK:

 1. Obowiązują limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 2 dostarczających odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową.
 2. Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej.
 3.  Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących.
 4. Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

Warto pamiętać

Przywożąc odpady do PSZOK należy okazać jeden z rachunków dokonywania opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.

[Autor: Karolina Stępień]

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz