Nowe tablice na cmentarzu przy ul. Wiślanej

Nowe tablice na cmentarzu przy ul. Wiślanej

Od lipca 2018 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej, funkcjonuje Biuro Administratora Cmentarza,  w którym można uzyskać informacje o grobie, jak też regulować opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. W związku z tym faktem przy wejściach na cmentarz pojawiły się nowe tablice kierujące do Biura.

Obecnie opłat za groby można dokonywać:

  1. W siedzibie administratora cmentarzy przy ul. Czartoryskiego 13.
  2. W biurze na terenie cmentarza przy ul. Wiślanej 22  (opłaty pobierane również za groby znajdujące się na pozostałych cmentarzach komunalnych).
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz