Nowe zasady segregacji odpadów w Bydgoszczy – pytania mieszkańców

W związku ze zmianami mieszkańcy mają wiele pytań. Zebraliśmy odpowiedzi na te, które powtarzają się najczęściej.

1.Gdzie znajdę informację, jak segregować odpady?

  • szczegółowe informacje można znaleźć na stronie czystabydgoszcz.pl
  • tu także działa wyszukiwarka odpadów
  • do skrzynek mieszkańców trafiają ulotki informacyjne. Podobne informacje umieszczą także na swoich tablicach administratorzy budynków.
  • wątpliwości dotyczące pojemności pojemników, rozstawienia i zabezpieczenia w pierwszej kolejności zgłaszamy do administratora budynku
  • nieprawidłowości i wątpliwości można zgłaszać przez stronę czystabydgoszcz.pl lub dzwoniąc pod nr infolinii dla mieszkańców 52 58 58 000.

2. Czemu rosną ceny za odbiór śmieci od mieszkańców?

Od stycznia 2020r. Bydgoszcz musi wypełnić wymogi ustawowe tj. wprowadzić segregację dodatkowej frakcji, co zwiększy liczbę pojemników, worków i wymaga większej liczby śmieciarek, częstszego wywozu oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników przez firmy odbierające śmieci.

Dodatkowo, niezależnie od dodatkowej segregacji rosną koszty energii, ropy i koszty zatrudnienia. To wszystko negatywnie wpływa na cenę dla mieszkańców. Bardzo szkodliwe są przepisy krajowe, które mówią o maksymalnej stawce za odbiór śmieci z pojemnika 1100l w nieruchomościach niezamieszkałych (lokale usługowe, sklepy, hostele, ogrody działkowe itp.). Kwota ta wynosi około 54 zł za pojemnik i nie pokrywa rzeczywistych kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. Ze względu na prawo mówiące, że miasto nie może ani zarabiać na śmieciach ani do nich dokładać, ustawa krzywdzi mieszkańców. Wpływy od mieszkańców będą musiały pokrywać część kosztów nieruchomości niezamieszkałych, aby cały system się bilansował. Miasto robi wszystko, by Rząd zmienił to szkodliwe dla mieszkańców prawo informacja nt. szkodliwej ustawy.

3. Po segregować skoro wszystko trafia do jednego pojemnika?

To jeden z powtarzanych mitów. Każda frakcja odbierana jest w innym terminie. Jeśli jest odbierana w jednym terminie tym samym samochodem, to znaczy, że jest to śmieciarka wielokomorowa, która pozwala oddzielić poszczególne frakcje. Dzieje się tak także wtedy, kiedy w pojemniku na odpady segregowane znajdują się śmieci zmieszane. W przypadku zauważenia wrzucania kilku frakcji do jednej śmieciarki można zgłosić to na adres mailowy: odpady@um.bydgoszcz.pl. 
Wszystkie przejazdy i terminy odbiorów odpadów są monitorowane, dzięki czemu łatwo sprawdzić czy ktoś postąpił niezgodnie z regulaminem wywozu odpadów.

4. Gdzie trafiają nasze śmieci?

Poszczególne frakcje śmieci po odbiorze z nieruchomości są zagospodarowywane
w następujący sposób:
– Papier, metal, tworzywa sztuczne – są poddane recyklingowi,
– Bioodpady – trafiają do kompostowania,
– Odpady zmieszane (resztkowe) – trafiają do bydgoskiej spalarni odpadów.

5. Mamy spalarnię a ceny i tak wzrosły?

Koszty spalania są mniejszą częścią kosztów, które są konieczne do pokrycia w systemie gospodarowania odpadami. Bydgoska spalarnia jest jedną z najtańszych w Polsce, a inne metody zagospodarowania odpadami są znacznie droższe. Podsumowując, w miastach, gdzie nie ma spalarnia koszty są jeszcze większe niż w Bydgoszczy.

6.  Jaka jest rola miasta, a jaka administracji państwowej w systemie odpadów?

Wszystkie wymogi wobec mieszkańców i samorządów określają przepisy krajowe. Miasto musi wykonywać nałożone obowiązki. Do decyzji miasta należy głównie określenie częstotliwości wywozu śmieci. W tym zakresie ustalenia poprzedziły Konsultacje Społeczne.

7. Czego wymaga od nas Unia Europejska? Rząd często tłumaczy zmiany wymogami UE.

Unia Europejska wymaga jedynie osiągnięcia określonego wskaźnika recyklingu. W 2020r. ma on wynosić 50%. Sposób zwiększania poziomu recyklingu każdy kraj określa sam.

8. Często powtarza się, że „system musi się bilansować”. Na czym to polega?

Miasto wykonując obowiązki prawa krajowego w gospodarce odpadami musi uwzględnić wszystkie koszty oraz wszystkie wpływy. Poniżej grafika przedstawiająca składniki kosztów:

Wpływy składają się z opłat mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, pawilony, hostele). Zgodnie z prawem koszty i wpływy muszą się bilansować. Miasto nie może zarabiać, ani nie może też dopłacać do systemu gospodarki odpadami. Przez wprowadzenie maksymalnych stawek za pojemnik 1100 l dla nieruchomości niezamieszkałych szkodliwe prawo przerzuciło koszty na mieszkańców.

9. Co miasto zrobiło, by uniknąć wprowadzenia przepisów szkodliwych dla mieszkańców?

 

10. Czy ceny naprawdę rosną wszędzie? Przecież nie każde miasto jeszcze ogłosiło podwyżkę.

Miasta muszą dostosować się do nowych przepisów do 5 września 2020r.
W miastach, w których zawierane są nowe umowy na odbiór (m.in. w Bydgoszczy) musi to nastąpić szybciej. Zmiany prawa i wzrosty kosztów energii, pracy, ropy mają taki sam negatywny wpływ na Bydgoszczy jak i na inne miasta. Te miasta, które już ogłosiły aktualne koszty gospodarowania odpadami, w zdecydowanej większości, mają podwyżki znacznie większe. Dla przykładu w Gdyni to wzrost o ok. 140%, w Szczecinie o 100%, w Łodzi podwyżka do 24 zł za osobę, Gdańsk wzrost o 100%, Warszawa wzrosty od 50% do 100% w zależności od zabudowy, w Wałbrzychu 27 zł za osobę, w Rudzie Śląskiej 29 zł za osobę. Tych przykładów można podawać znacznie więcej.

11. Co w Bydgoszczy mieszkaniec otrzymuje w ramach płaconej kwoty? Jak to wygląda na tle innych miast?

W wielu innych miastach mieszkaniec musi dodatkowo wyposażyć nieruchomość w pojemniki oraz worki. W Bydgoszczy worek/pojemnik i wymiana pojemników, ich mycie znajduje się w cenie. Dodatkowo raz w roku na jeden lokal przysługuje worek typu big-bag (odpady poremontowe). W Bydgoszczy działają także 3 PSZOKi, gdzie możemy oddać odpady problemowe. W dużej ilości miast dodatkowe usługi są ograniczone. Koszt dodatkowych usług w proponowanej cenie za odbiór odpadów wynosi 2,10 zł miesięcznie.

12. Jak będzie egzekwowane niesegregowanie odpadów?

Obowiązek segregacji wynika z ustawy, zgodnie z którą do dnia 5 września 2020 roku muszą być ustanowione szczegółowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Miasto Bydgoszcz planuje w tym zakresie spotkanie z administratorami budynków by wprowadzić obowiązki ustawy.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz