Nowoczesne miejskie PSZOKI – nowe lokalizacje od 1 marca

Nowoczesne miejskie PSZOKI – nowe lokalizacje od 1 marca

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt unijny, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich domach posegregowane śmieci do nowo wybudowanych miejskich PSZOK-ów. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy bez dodatkowej opłaty dostarczą m.in. meble, odpady budowlane, chemikalia, zużyte opony oraz odpady zielone. Nowością są także odzież i tekstylia oraz popioły. Pierwsze zmiany lokalizacji PSZOK już od 1 marca (piątek).

Inwestycja polegająca na budowie trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dobiega końca. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wybudowane zostały miejskie punkty dostarczania problematycznych odpadów, które powstają w domach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 8 mln złotych, z czego 5,7 mln to unijne wsparcie. Zadanie polegało na wybudowaniu trzech PSZOK-ów zlokalizowanych przy:

ul. Ołowianej 43
ul. Jasinieckiej 7a
ul. Inwalidów 15

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również powstanie salki edukacyjnej, która będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie wybudowanych punktów selektywnej zbiórki planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców, będą mogły po naprawie zyskać drugie życie.

Już od 1 marca (piątek) odpady komunalne można dostarczać do PSZOK-ów przy ul. Ołowianej 43 i Jasinieckiej 7a.

Otwarcie PSZOK przy ul. Inwalidów 15 zostało zaplanowane na 1 kwietnia br.

Jednocześnie informujemy, że od 28 lutego kończą swoją działalność aktualnie działające punkty PSZOK
(ul. Inwalidów 45, ul. Smoleńska 154, ul. Podmiejska 4).

Wszystkie nowe PSZOK-i będą czynne od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Mieszkańcy mogą dostarczać tam:
•    odpady zielone,
•    przeterminowane leki
•    chemikalia,
•    akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    odpady budowlane, rozbiórkowe,
•    zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
•    popioły
•    odzież i tekstylia

W przypadku wątpliwości co do rodzaju odpadu, który planujemy dostarczyć do PSZOK, zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki:
https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad lub dzwoniąc na Infolinię: 0801 055 404, 52 58 58 000.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz