O czystym powietrzu porozmawiamy we Wrocławiu

Miasto Bydgoszcz jako partner Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, zaprasza do udziału w III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się 7-9 grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Właśnie ruszyły zapisy (rejestracja TUTAJ).

Podobnie jak w poprzednich edycjach tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z: zanieczyszczeniami powietrza – ich emisją dyspersją i depozycją oraz wpływem na zdrowie i życie ludzi. Ponadto zdecydowaliśmy się również włączyć w spektrum problematyki zagadnienia społeczne, m.in. edukację ekologiczną i aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie, a w szczególności:

 • Zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i jakości powietrza
 • Wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie
 • Ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • Jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • Ocena ryzyka środowiskowego
 • Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
 • Socjo-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • Edukacja ekologiczna
 • Aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • Monitoring jakości powietrza

Trzecia edycja konferencji „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowana w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, stanowi platformę wymiany wiedzy, rozwiązań i dobrych praktyk między środowiskami naukowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i edukatorami, zajmującymi się problematyką poprawy jakości powietrza.

Organizatorzy:

Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, PMCOST, Fundacja Biegaj dla Zdrowia, Europejskie Centrum Czystego Powietrza

Więcej informacji: tutaj.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz