OBNIŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI DLA MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY OD 1 SIERPNIA 2020 r.

 

Informujemy, że od 1 sierpnia br. dla nieruchomości zamieszkałych nastąpi obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców, będzie wynosić 21 zł od osoby zamieszkującej.

Aktualnie rozpoczyna się dystrybucja zawiadomień Prezydenta Miasta Bydgoszczy o nowej wysokości opłaty obowiązującej od 1 sierpnia 2020 roku. Właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na jej wysokość (np. zmiana liczby osób, sprzedaż nieruchomości itp.).

Natomiast właściciel nieruchomości wobec, którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnosili dotychczas opłatę na podstawie takiej  decyzji muszą złożyć nową deklarację obowiązującej od 1 sierpnia 2020 roku.

 Druki deklaracji do pobrania tutaj.

 Podstawa prawna
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz