Odnawialne Źródła Energii – wizyta studyjna dla bydgoskich szkół

Całodzienny wyjazd studyjny dla przedstawicieli 7 szkół zaangażowanych w projekt INTERREG Central Europe  ENERGY@SCHOOL miał miejsce w 19 kwietnia br.. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, eksperci ds. OZE  oraz członkowie Zespołu ds. Zarządzania Energią.

Wizyta miała na celu  propagowanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zwiększanie świadomości młodych bydgoszczan w zakresie wpływu, tego rodzaju instalacji na bilans energetyczny w regionie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić elektrownię wodną Żur, biogazownię Buczek, farmę wiatrową Małe Czyste oraz farmę fotowoltaiczną Czernikowo.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z instalacjami hydroelektrowni, biogazowi, farmy wiatrowej oraz PV, jak również wysłuchać prelekcji na ich temat. Wyjazd pozwolił również na nawiązanie  współpracy między szkołami i wymianę doświadczeń.

Wcześniej w  kwietniu wspomniane szkoły otrzymały komputery ufundowane ze środków unijnych, mające pomagać w edukacji ekologicznej i energetycznej w tych placówkach. Planowane są już kolejne działania proekologiczne, m.in. inteligentne opomiarowania dla energii elektrycznej i cieplnej, stanowiska edukacyjne czy pokazowe ogniwa fotowoltaiczne.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz