Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach

Podsumowanie roku na bydgoskich cmentarzach

W bieżącym roku wiele zmian zaszło na bydgoskich cmentarzach komunalnych.

 1. Postawiono tablice z planami cmentarzy.
 2. Zainstalowano słupki granitowe z oznakowaniem kwater.
 3. Postawiono tablice z regulaminami.
 4. Zainstalowano szlaban ograniczający wjazd pojazdów na cmentarz przy ul. Wiślanej.
 5. Na cmentarzu przy ul. Wiślanej uruchomiono punkt poboru opłat.
 6. Pomalowano ogrodzenie cmentarza przy ul. Kcyńskiej.
 7. Pomalowano ogrodzenie frontowe cmentarza przy ul. Lotników.
 8. Naprawiono zniszczone przez korzenie drzew nawierzchnie bitumiczne alejek na cmentarzu przy ul. Wiślanej.
 9. Wykonano nową nawierzchnię alejki cmentarza przy ul. Kcyńskiej.
 10. Dobiega końca utwardzenie nowej alejki na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

Od kwietnia br. na wszystkich cmentarzach komunalnych trwa akcja oklejania grobów naklejkami z prośbą kontakt z zarządcą cmentarzy. W ten sposób oznakowywane są zarówno groby nieopłacone jak i takie, które posiadają w systemie niepełne dane.

Zachęcamy do indywidualnego sprawdzania informacji o grobie na stronie: www.cmentarze.bydgoszcz.pl

Opłat za groby można dokonywać:

 1. W siedzibie administratora cmentarzy przy ul. Czartoryskiego 13.
 2. W biurze na terenie cmentarza przy ul. Wiślanej 22  (opłaty pobierane są również za groby znajdujące się na pozostałych cmentarzach komunalnych).

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz