Prezydent Bydgoszczy o miejskiej ekoelektrociepłowni na łamach europejskiego pisma

European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET) – Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Technologii Termicznego Przekształcania Odpadów, opublikowało w swoim Raporcie za 2017 rok wywiad z Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim. Opowiedział on o historii bydgoskiej ekoelektrociepłowni i jej roli w „zielonej strategii” miasta.

Jaka jest Pana ocena dotychczasowych efektów pracy instalacji, której budowa zakończyła się w listopadzie 2015 r.?

Pamiętam bardzo dobrze początki tej inwestycji, którym towarzyszyły raczej negatywne opinie mieszkańców Bydgoszczy. Jednak dzięki dużej pracy, zarówno osób decyzyjnych, jak i lokalnej społeczności, inwestycja ta jest obecnie postrzegana jako sukces nawet na poziomie krajowym, a aspiracje Bydgoszczy do bycia liderem w tym obszarze zostały zrealizowane.

Udało się nawiązać dialog z przeciwnikami w myśl zasady “fakty przeciw mitom”. Obecnie powszechnie wiadomo, że termoutylizacja nie jest zagrożeniem ani naiwnym wymysłem. Jest rozwiązaniem mądrym i uzasadnionym. Co więcej, spółka miejska zarządzająca instalacją – ProNatura, stała się jedną z wiodących polskich marek w branży, co daje dodatkową korzyść miastu z tej inwestycji.

Zakład generuje wystarczającą ilość energii cieplnej i elektrycznej, by pokryć roczne zapotrzebowanie prawie 50 tys. gospodarstw domowych. Pomogło to lokalnej społeczności?

Poprzez połączenie instalacji z siecią miejską możemy nie tylko użyć jej mocy, ale i zapewnić podaż ciepła, które podobnie jak energia elektryczna, nie są „widziane” przez mieszkańców. Tutaj właśnie jest rola samorządu – zagwarantować odpowiedni poziom dostaw, ale i przewidywać. Tym samym to, co zwiemy „zarządzaniem dalekowzrocznym”, staje się rzeczywistością. Dodatkową bezpośrednią korzyścią dla mieszkańców są działania ProNatury związane z edukacją i zaangażowaniem w liczne przedsięwzięcia. Dzięki tzw. „polityce otwartych drzwi” i tysiącom odwiedzających – od ucznia do seniora – zakład budzi duże zainteresowanie i wręcz stał się atrakcją.

Bydgoszcz ma duże doświadczenia w rozwoju usług komunalnych. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, razem ze sprawnym systemem zarządzania odpadami komunalnymi i nowoczesnymi instalacjami wodociągowymi są stawiane jako wzór do naśladowania przez wiele polskich miast. Warto nadmienić, że dzięki tej inwestycji koszty utylizacji odpadów są na bezpiecznym poziomie, co jest bardzo istotne dla podatników.

W jaki sposób ten zakład, jedna z większych inwestycji tego typu w Polsce, pomaga wypełnić zobowiązania wynikające z Pakietu Klimatyczno-Energetycznego do roku 2020?

Instalacja wypełnia wytyczne, ponieważ jest źródłem energii odnawialnej. Nie powinna jednak być postrzegana jako jedyny element „zielonej strategii” miasta. W Bydgoszczy podejmujemy cały szereg działań i programów związanych z ochroną środowiska (np. przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji, użycie energooszczędnego oświetlenia itp.). Najważniejsze, że dzięki technologii emisja szkodliwych związków nie stanowi już problemu dla miasta.

Co poleciłby Pan innym regionom/miastom w Europie, które pozostają sceptyczne co do oddziaływania instalacji termicznego przekształcania odpadów?

Przyjedźcie do Bydgoszczy! Zobaczcie zakład, poznajcie pracowników, zadawajcie pytania. Wystarczy spojrzeć na dane – w Europie działa ponad 400 tego typu instalacji. To nie przypadek. Inwestycja tego typu to nie tylko zysk dla miasta, ale i czynnik wspierający współpracę z sąsiednimi samorządami. To po prostu niezbędny element każdego miasta aspirującego do roli regionalnej metropolii.

*Głównym celem założonego w 2004 r. ESWET jest wspieranie rozwoju i rozpowszechnianie technologii termicznego przekształcania odpadów na energię, zwanej również energią z odpadów. ESWET stara się także podnieść świadomość pozytywnych skutków tej technologii w zakresie lepszego gospodarowania odpadami, energii i środowiska.

Poniżej można znaleźć pełny Raport w wersji cyfrowej (PDF). Dostępny jest również na stronie internetowej: http://www.eswet.eu/activity-reports.html

Załączenik: eswet_report_2017_web

źródło: www.pronatura.bydgoszcz.pl

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz