PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ TRZECH PSZOKów

W dniu 4.08.2017 Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech odrębnych miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwanych w skrócie „PSZOK”. Będą one zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów, ul. Jasinieckiej i ul. Ołowianej. Przewidywany w zamówieniu termin realizacji prac budowlanych to 30.10.2018 r.

Oferty przyjmowane będą do dnia 21.08.2017 roku.

Szczegóły przetargu znajdują się tutaj

Do wybudowanych PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać w sposób posegregowany, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych określone odpady komunalne, takie jak:

  • meble,
  • sprzęt elektroniczny i AGD,
  • baterie,
  • odpady poremontowe,
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki.

Nowością dla mieszkańców będzie możliwość dostarczenia do nowych PSZOK-ów popiołów z palenisk domowych oraz odzieży i tekstyliów.

W ramach projektu, na terenie PSZOK-ów powstaną też ścieżki edukacyjne, a przy punkcie na ul. Inwalidów – specjalna salka do zajęć dla dzieci i młodzieży. W budynkach będzie też miejsce na przygotowanie starego sprzętu do ponownego użycia – zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Wszystkie obiekty będą ponadto wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą pozyskiwać energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania nowych punktów.

Zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert w ramach ww. przetargu.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz