Kolejny happening „Pachnąca wiosna” za nami

Kolejny happening „Pachnąca wiosna” za nami

W dniu 25 kwietnia w parku rekreacji przy ul. Kossaka w Bydgoszczy odbył się happening  „Pachnąca Wiosna”.

Akcja ma na celu przypomnienie właścicielom zwierząt o ciążących na nich obowiązkach sprzątania nieczystości po swoich pupilach. To także doskonała okazja, żeby nauczyć dzieci ostrożności i odpowiedniego zachowania w stosunku do obcych psów. Przedstawiciele Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta sprawdzili także czy dzieci wiedzą jak segregować odpady komunalne. Dzieci zdały ten egzamin celująco.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz