RecyŚmieci kontra dzieci – zabawki z odpadów na start

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy wraz z Miastem Bydgoszcz ogłaszają konkurs pod hasłem „RecyŚmieci kontra dzieci – zabawki z odpadów na start”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat i polega na stworzeniu dowolną techniką projektu wymarzonej zabawki z materiałów recyklingowych. Konkurs towarzyszy projektowi Letnia Akademia Recyklingu w Bibliotece u Bełzy 2024.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska oraz pokazanie, czym jest recykling w praktyce. Chcemy zainteresować dzieci tematyką recyklingu, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz rozwijać aktywność artystyczną.

Forma prac Konkursowych

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko wyłącznie z surowców wtórnych. Dozwolone jest użycie kleju i innych materiałów jedynie do montażu komponentów oraz zapewnienia interaktywności zabawki. Mile widziana jest interaktywność – elementy ruchome czy czynności wykonywane przez zabawkę będą dodatkowym atutem.

Warunki udziału w Konkursie

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest również pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w Konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Regulaminie.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową indywidualnie, z wyjątkiem pracy zespołowej wykonanej przez rodzeństwo. Prace należy dostarczyć do biura konkursu do dnia 9 sierpnia 2024 r. Jeśli praca jest kłopotliwa do transportu, dopuszczalne jest dostarczenie materiału wideo dokumentującego wykonanie pracy.

Czas trwania Konkursu

Termin składania prac konkursowych do biura konkursu upływa 9 sierpnia 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 sierpnia 2024 r. podczas finału Letniej Akademii Recyklingu w Bibliotece u Bełzy 2024.

Regulamin i zgoda do udziału w konkursie dostępne są tutaj.

Biuro Konkursu:

Biblioteka Główna
Stary Rynek 24, Bydgoszcz
e-mail: biblioteka@wimbp.bydgoszcz.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału! Pokażmy, że recykling może być nie tylko pożyteczny, ale i kreatywny!

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz