Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Od 1 sierpnia br. obowiązuje nowy uproszczony proces rejestracji wszystkich jachtów oraz innych rekreacyjnych i komercyjnych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestr obejmować będzie zarówno jednostki śródlądowe i morskie, jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb.

Na mocy nowych przepisów rejestracja ma być prosta i szybka, prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, wymogi dla jednostek morskich i śródlądowych mają być ujednolicone. Dokument rejestracyjny będzie miał jeden wzór, a formą dokumentu rejestracyjnego będzie plastikowa karta zawierająca podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

Dla zarejestrowania jachtu potrzebne będzie złożenie wniosku w dowolnym starostwie, Polskim Związku Żeglarskim bądź Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Nowe przepisy nie przewidują rejestracji w formie korespondencyjnej. Wniosek będzie można dostarczyć do organu rejestrującego osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem konta interesanta w systemie REJA24.

Sam rejestr również prowadzony będzie w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która posiada np. numer rejestracyjny, korzystając z systemu Reja24, będzie mogła zapoznać się z podstawowymi informacjami zawartymi w bazie danych rejestru na temat danej jednostki i dane te zweryfikować.

Obowiązkowi rejestracji podlega jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, jednostka pływająca używana do połowów rybackich oraz jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z obowiązku rejestracji wyłączone zostały jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, a także te napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni oraz deski surfingowe, z żaglem i im podobne.

Osoby, które posiadają już zarejestrowane jednostki i w myśl nowych przepisów będą podlegały obowiązkowi rejestracji, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Wcześniej wydane dokumenty rejestracyjne zachowają ważność jedynie przez okres 12, 18 lub 30 miesięcy w zależności od daty poprzedniej rejestracji. Z kolei właściciele jednostek, które zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegały obowiązkowi rejestracji (a od 1 sierpnia będą podlegać) zobowiązani są je zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Rejestr będzie zapewniał stały dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej, a wprowadzone do systemu mechanizmy utrudnią powtórną legalizację skradzionego sprzętu.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz