Rozwiązanie umowy z PHU Komunalnik – komunikat

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI:

Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście, Smukała-Opławiec-Janowo, Piaski, Czyżkówko, Okole, Flisy i Osowa Góra

W związku z dalszymi skargami mieszkańców na jakość realizowanej przez PHU Komunalnik usługi odbioru odpadów czy wyposażania nieruchomości we właściwe pojemniki/worki oraz trwałe i niedające nadziei na poprawę naruszanie wszystkich kluczowych warunków umowy przez PHU Komunalnik informujemy, że Miasto Bydgoszcz rozwiązało umowę na odbiór odpadów w Państwa sektorach. PHU Komunalnik jest zobowiązany do odbioru odpadów z Państwa osiedli TYLKO do dnia 14 lutego 2021 r.

Od 15 lutego 2021 r. odpady z Państwa osiedli będzie odbierał inny operator – szczegóły będą na bieżąco publikowane na stronie www.czystabydgoszcz.pl.

Zmiana wiąże się z koniecznością wymiany ok. 25 tysięcy pojemników, będzie się to odbywało sukcesywnie przez cały miesiąc luty. Wymiana pojemników będzie miała charakter jednorazowy, niezależnie od tego jaka firma w przyszłości będzie obsługiwała Państwa osiedla.

Od dnia 15 lutego 2021 r. prosimy o wystawianie pojemników dostarczonych wcześniej przez PHU Komunalnik przed posesję. W przypadku niezabrania ich przez PHU Komunalnik zostaną odebrane przez Miasto na koszt firmy PHU Komunalnik. Firma PHU Komunalnik zobowiązana jest do likwidacji pojemników w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia 15 lutego 2021 r. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym zakresie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o współpracę z nowym operatorem m. in. umożliwiając dostęp do wiat śmietnikowych.

Zgłoszenia dotyczące odbioru odpadów:
Infolinia Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
tel. 52 58 58 000
odpady@um.bydgoszcz.pl

WAŻNA INFORMACJA:

Prawo krajowe związane z obostrzeniami w związku z sytuacją dotyczącą COVID-19 zabraniające potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych znacznie ograniczyło możliwości Miasta Bydgoszczy w tym zakresie. Jednakże Miasto Bydgoszcz będzie dochodziło ich zapłaty na drodze sądowej.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz