Ruszyła akcja „Pachnąca Wiosna 2018”

Ruszyła akcja „Pachnąca Wiosna 2018”

We wtorek 24 kwietnia w godzinach od 10:00 do 13:00 przy ulicy Polanka 13 w pobliżu „Balatonu” odbył się happening „Pachnąca Wiosna”, który wpisuje się w cykl wiosennych akcji na rzecz naszego najbliższego otoczenia, osiedlowych parków, skwerów czy alejek. Akcja „Pachnąca wiosna 2018” ma na celu przypomnienie właścicielom zwierząt o ciążących na nich obowiązkach sprzątania nieczystości po swoich pupilach. To także doskonała okazja, żeby nauczyć dzieci ostrożności i odpowiedniego zachowania w stosunku do obcych psów. Przy okazji edukujemy także mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Podczas happeningu pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi uczyli jak należy prawidłowo segregować odpady komunalne. Dzieci podczas akcji rozwiązywały zagadki przyrodnicze, ekologiczne i odpadowe, za które otrzymywały drobne upominki.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz