Selektywna zbiórka odpadów w Bydgoszczy na razie bez zmian

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) wprowadza z dniem 1 lipca 2017 r. nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Rozporządzenie określa we wszystkich gminach w Polsce nowy, jednolity model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie precyzuje m.in. kolory pojemników i worków, do których będzie należało zbierać określone rodzaje odpadów.

W mieście Bydgoszczy nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki powinny obowiązywać od 1 stycznia  2020 roku.

Wszelkie informacje dla właścicieli/zarządców nieruchomości w tym zakresie będą zamieszczanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz