Społeczne tworzenie ogrodu – włącz się w inicjatywę BCOPW

Bydgoskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia ogrodu społecznego, który znajdzie się na tyłach budynku. Społecznicy i mieszkańcy tej okolicy mogą w piątek 25 września porozmawiać o przyszłości tego zielonego miejsca.

Idea ogrodów społecznych jest jedna. Powstają wspólnym wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. Zakładanie ogrodu to proces, który zależy od osób, go tworzących – bez narzuconego projektu. Oprócz spotkań w otoczeniu zieleni mogą odbywać się w nim różnego typu wydarzenia edukacyjne, kulturalne, sportowe, pikniki sąsiedzkie itp.

Ogród społeczny BCOPW będzie kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych. Obecnie podwórko jest bardzo zaśmiecone, porośnięte chwastami oraz zasypane drobnym gruzem.

BCOPW zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłej rewitalizacji terenu zielonego znajdującego się na tyłach budynku. O planach stworzenia ogrodu społecznego można porozmawiać w piątek, 25 września, o godz. 13.00, przy ul. Gdańskiej 5. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o możliwych koncepcjach zagospodarowania oraz funkcjonalności przyszłego ogrodu.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne ze względów organizacyjnych prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl

[autor: Karolina Stępień]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz