Spotkanie interesariuszy Projektu BeePathNet – 26 lutego 2019 r.

Spotkanie interesariuszy Projektu BeePathNet – 26 lutego 2019 r.

W dniu 26 lutego 2019 r. w bydgoskim Ratuszu odbyło się pierwsze w II fazie Projektu BeePathNet spotkanie interesariuszy – lokalnej grupy transferu.

Naszą grupę tworzą m.in.: pszczelarze, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, ochroną przyrody, nauczyciele, naukowcy i wykładowcy akademiccy, artyści, rzemieślnicy i przedstawiciele organizacji społecznych. Chcielibyśmy, aby nasze działania przyczyniły się do ochrony owadów zapylających w mieście i podniesienia świadomości ekologicznej bydgoszczan.

Ważną informacją na początku naszych działań są niewątpliwie wyniki badań miodu z trzech pasiek miejskich, potwierdzające jego wysoką jakość – brak zanieczyszczenia ołowiem i węglowodorami aromatycznymi.

Na spotkaniu, omówiliśmy sprawy organizacyjne: na jakim etapie prac jesteśmy, co przed nami – boot camp w Lublanie, plany grupy, możliwości współpracy, członkowie złożyli deklaracje udziału
w Projekcie BeePathNet.

Pomysłów jest mnóstwo. Ich wdrożenie wymagało będzie czasu i zaangażowania wielu ludzi. Jesteśmy na starcie. Za dwa lata okaże się, co udało się zrealizować.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz