Spotkanie międzynarodowe Partenrów Projektu CitiEnGov Interreg Central Europe w Bydgoszczy

Spotkanie międzynarodowe Partenrów Projektu CitiEnGov Interreg Central Europe w Bydgoszczy

Międzynarodowe grono Partnerów Projektu CitiEnGov Interreg Central Europe rozmawiało o sposobach racjonalnego zarządzania energią w miastach, które zostaną wprowadzone w życie również w Bydgoszczy.

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, jako jednen z 10 partnerów Międzynarodowego Projektu Interreg Central Europe 2014-2020: CitiEnGov Miasta dla dobrego zarządzania energią, w dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. było gospodarzem spotkania roboczego delegacji 9 miast europejskich:

 • Partner wiodący/koordynator/: SIPRO Agencja Rozwoju-Ferrara (Włochy),
 • Centrum Innowacji W.E.I.Z. (Austria),
 • Miasto Split (Chorwacja),
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki (Polska),
 • Agencja energetyczna Golea, Nova Gorica (Słowenia),
 • Władza regionalna Hajdu-Bihar, Debreczyn (Węgry),
 • LEAG Lokalna Agencja Energetyczna Gorenjska (Słowenia),
 • Sinergis srl (Włochy),
 • Miasto Ludwigsburg (Niemcy).

Projekt realizowany przez Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy skupiony jest wokół idei:

 • Opracowania i wdrożenia zintegrowanych planów terytorialnych w celu zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej,
 • Projektowania i testowania koncepcji i narzędzi do poprawy zarządzania energią w miastach,
 • Poprawy definicji strategii niskoemisyjnych i polityk dostosowanych do tematyki energii w Europie Środkowej.

 

Spotkanie robocze Partnerów, w którym uczestniczyła również przedstawicielka instytucji zarzadzającej projektami Interreg Central Europe Joint Secretariat – Pani Viera Slavikova, odbyło się w budynku Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Żródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 ul. Słoneczna 19.

Wizyta studyjna, która była okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, realizowanymi przez Miasto Bydgoszcz obejmowała prezentację systemu ITS w siedzibie Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy, zwiedzanie instalacji produkcji paneli fotowoltaicznych w firmie FeeVolt Sp.  z o.o. oraz Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (ProNatura Sp. z o. o.).

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html

https://www.facebook.com/hashtag/citiengov?source=feed_text&story_id=300841853585062

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz