Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych

W dniu 6 sierpnia 2019 r w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych podczas którego omówione zostały nowe zasady w dostarczaniu odpadów komunalnych przywożonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (dalej PSZOK).

Przypominamy, że od 1.07.2019 r., znowelizowano zapisy regulaminu porządkowego PSZOK w Bydgoszczy i zamiast stosowania ustnego oświadczenia o pochodzeniu odpadów wprowadzono pisemne oświadczenie (w zał. stosowany w PSZOK druk). Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK winna oświadczyć pisemnie, z którego lokalu mieszkalnego pochodzą odpady oraz okazać jeden z określonych dokumentów, będących potwierdzeniem zamieszkiwania w nieruchomości położonej na terenie Bydgoszczy (zasady ujednolicone z trybem pobierania przez mieszkańców worków BIG-BAG w firmach wywozowych). Są to:
• jeden z rachunków potwierdzających dokonywanie opłat za media w lokalu, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub
• dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego (np. dokument pn.„Wymiar opłat”)
Dla osób, które nie mogą osobiście dostarczyć segregowanych odpadów komunalnych do PSZOK stworzono możliwość pisemnego upoważnienia do dokonania tej czynności (w zał. druk stosowanego upoważnienia). Treść znowelizowanego regulaminu PSZOK oraz druki, a także szczegółowy wykaz odpadów, które mogą oddawać mieszkańcy do PSZOK, zamieszczone są na stronie internetowej:

PSZOK

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz