Sprzątanie Świata 2016 – rozstrzygnięcie konkursu

Sprzątanie Świata 2016 – rozstrzygnięcie konkursu

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „PODAJ DALEJ … DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW„.

Do akcji przystąpiło 14.891 dzieci i młodzieży z 89 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.232 tys. worków i 33.300 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

I miejsce – Przedszkole nr 20,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,

III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,

Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,

Przedszkole nr 70 „Stokrotka”.

Jednocześnie postanowiono nagrodzić indywidualne prace dzieci:

– Kinga Czarnołucka z Przedszkola nr 20 – domek,

– Julia Borowska z Przedszkola nr 20 – bransoletka, nietoperz, koszyk, portmonetka,

– Jagoda Kabatek z Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy” – Jeleń

Najciekawsze prace można obejrzeć na holu głównym w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz