Terminy odbioru odpadów przez firmę „Komunalnik”

Informujemy, iż odbiór odpadów komunalnych w sektorach, gdzie odbierał do tej pory Remondis tj.sektor 2 (osiedle: Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście, Nowy Fordon), sektor 4 (osiedle: Bielawy, Bocianowo-Śródmieście-Stare M.) oraz sektor 5 (osiedle: Czyżkówko, Flisy, Okole, Osowa Góra, Piaski, Smukała-Opławiec-Janowo) będzie kontynuowany w terminach zgodnie dotychczasowym harmonogramem.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz