To będzie wyjątkowa Ekoszkoła

Rozpoczyna się kompleksowa termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu Leśnym. W gmachu wprowadzimy szereg nowoczesnych rozwiązań przyjaznych dla klimatu. Podobne projekty realizujemy obecnie w kilku placówkach oświatowych.

 

Budynek liceum mieści się przy ul. 11 listopada. Zbudowano go w latach 1959-60. Teraz przejdzie gruntowną termomodernizację.  Przeprowadzi ją firma Ebud.
– W Bydgoszczy realizujemy bardzo dużo inwestycji, dzięki którym oszczędzamy energię, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
 Z audytu energetycznego wynika, że w VII Liceum szansa na oszczędność energii wynosi aż 80 procent w stosunku do tego, co jest dzisiaj. W ostatnich 10 latach już 52 budynki szkolne, przedszkolne oraz domy kultury zostały poddane termomodernizacji.  Jeszcze w samej Bydgoszczy zostało nam 59 budynków szkolnych i przedszkolnych. Naszym celem jest zrealizować je wszystkie – dodaje.


Zakres prac w VII LO obejmuje docieplenie przegród budowlanych, w tym m.in. fundamentów, ścian, dachów. Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej celem spełnienia standardów cieplnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń, wykonanie instalacji fotowoltanicznej, wykonanie w budynku systemu zarządzania energią, wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu zewnętrznego, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, przebudowa instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz roboty po instalacyjne wykończeniowe pomieszczeń. Cały gmach wyposażony będzie w elektroniczny system sterowania budynkiem.


Zakres prac jest tak duży, że na czas prac szkoła przeniesie się do budynku dawnego gimnazjum przy ul. Kościuszki 37 A.
 Termin prac jest krótki. Przy akceptacji rady pedagogicznej, rady rodziców zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę, po to, by wrócić do zupełnie odmienionego budynku przy ul. 11 listopada – zapowiada Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO.


Całkowity koszt inwestycji to niespełna 12 mln złotych. Aż 7 mln zł to dofinansowanie  z  Mechanizmu Finansowego EOG (projekt finansowany jest przez  Islandię, Liechtenstein i Norwegię) 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2024 roku.
Do tej pory w Bydgoszczy na kompleksową termomodernizację wydaliśmy ponad 205 mln zł. Prace o wartości ponad 32 mln zł trwają w 6 obiektach – Przedszkolach nr 4, 16, 19, 22, SP 22, SP 34 i MDK nr 5.

Wraz z termomodernizacją VII LO rozpoczynamy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych. Wśród nich są m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu racjonalizacji zużycia energii w życiu codziennym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ukazania wpływu działalności człowieka na środowisko, konkurs plastyczny pn. Bydgoszcz jest EKO. Utworzenie kółka zainteresowań w VII LO nawiązującego tematycznie do ekologii, ochrony środowiska i zjawisk wpływających na możliwość zwiększenie dbałości o środowisko i jakość powietrza z wykorzystaniem elementów odnawialnych źródeł energii – zajęcia cykliczne. Spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym dla mieszkańców osiedla Leśnego podczas „drzwi otwartych” dot. zrealizowanego projektu, a także możliwości zwiększenia oszczędności w zakresie zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz