Utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych skrzyżowanie Ujejskiego/Glinki/Karpacka

Uprzejmie informujemy, że w związku z budową przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej od 11.09.2017r. skrzyżowanie ulic Ujejskiego/Glinki/Karpacka zostały zamknięte dla ruchu kołowego.

Do czasu zakończenia prac nie będzie prowadzony odbiór odpadów bezpośrednio z Państwa nieruchomości. Zbiorcze pojemniki do gromadzenia odpadów dla Państwa zostały ustawione przy ul. Karpackiej oraz ul. Ujejskiego.

W trakcie trwania budowy prosimy aby nie wyrzucać odpadów do pojemników znajdujących się na terenie państwa nieruchomości.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz