Uwaga! Pojemniki zbiorcze na odpady na ul. Toruńskiej dla nieruchomości znajdujących się w obrębie przebudowy ulicy.

Utrudnienia na ul. Toruńskiej

Miejsce: ul. Toruńska (od nr 32 do zakresu związanego z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa nawierzchni ulicy wraz budową przyłączy – Uwaga: od 2019-10-28 do 2019-11-12 ulica zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, następnie od 2019-11-13 będzie możliwy ruch docelowy do posesji na przebudowywanym odcinku, bez możliwości parkowania w strefie robót. Rozpoczęcie prac: 2019-10-28

Planowany termin zakończenia: 2019-11-30

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/drogi-miejskie/utrudnienia-drogowe/5839-utrudnienia-na-ul-torunskiej-4

Miejsce podstawienia kontenerów /pojemników – na wysokości nr  ul. Toruńskiej 34, od strony Kujawskiej przy ul. Ustronie.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz