Nie warto śmiecić w lesie

Nie warto śmiecić w lesie

Pamiętajmy, że wyrzucanie śmieci do lasu może nas drogo kosztować. Przekonał się o tym złapany na gorącym uczynku sprawca, który zaśmiecał tereny przy ulicy Rynkowskiej. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na stronie Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Jednocześnie przypominamy, że większości problematycznych odpadów mieszkańcy Bydgoszczy mogą się pozbyć w sposób legalny i zupełnie bezpłatnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańców Bydgoszczy mających do oddania:

– odpady zielone,

– chemikalia,

– akumulatory,

– zużyte baterie,

– zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane, rozbiórkowe,

– zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton

zapraszamy codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych do jednego z trzech 3 PSZOK, zlokalizowanych w następujacych miejscach Miasta:

ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,

ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 85,

ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz