Wielki Dzień Pszczół – konkurs fotograficzny

8 sierpnia to kolejna ważna data związana z pszczołami. Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto którego intencją jest uzmysłowienie nam jak dużo zawdzięczamy pszczołom i jak mógłby wyglądać świat bez nich. 

Z tej okazji po raz drugi zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Pszczoły w moim mieście”.

Dla autorów trzech najlepszych zdjęć przygotowaliśmy gry planszowe o tematyce pszczelej, a najciekawsza fotografia dodatkowo otrzyma słodki – pakiet zestaw miejskich miodów, które pochodzą z 6 miast przyjaznym pszczołom:  Lublana (Słowenia), Amarante (Portugalia), Bydgoszczy (Polska), Ceseny (Włochy), Hegyvideku (Węgry) i Nea Propontidy (Grecja).

Słodki pakiet
Gry

Na jakie zdjęcia czekamy?

Fotografie powinny między innymi:

  1. ukazywać środowisko, w którym żyją pszczoły,
  2. pokazywać pracę pszczół,
  3. pokazywać zagrożenia związane z brakiem pszczół,
  4. nawiązywać do korzyści płynących z pracy pszczół.

Zgłoszenia i formalności:

e-mail: eko@um.bydgoszcz.pl, w tytule wiadomości należy wpisać KONKURS

W treści wiadomości:

  • imię i nazwisko,
  • nr telefonu do kontaktu,
  • załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia pełnoletniego uczestnika Regulamin konkursu fotograficznego
  • załączyć zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego
  • załączyć zdjęcie lub skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego

Terminy:

Na zdjęcia czekamy do 29 sierpnia 2021 r. Regulamin i oświadczenia dostępne są w Regulaminie  konkursu fotograficznego.

Miasto Bydgoszcz dba o owady zapylające i bierze aktywny udział międzynarodowym projekcie BeePathNet, którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w miastach oraz poprawa warunków bytowych owadów zapylających. W Bydgoszczy jest on prowadzony od 2018 roku. Przez dwa lata wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi w akcję uświadamialiśmy i edukowaliśmy. Dzięki temu w Bydgoszczy stale przybywa tych małych owadów zapylających. To nie tylko ekologiczna moda, ale przede wszystkim uzasadnione działanie na rzecz ochrony przyrody. Obserwowane trendy zmian klimatu, pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz wzmożona urbanizacja negatywnie wpływa na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są oddanymi sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności możemy cieszyć się owocami roślin, warzywami czy kawą. Ponadto, pszczoły miodne dostarczają nam miód, pyłek i wosk pszczeli, szeroko wykorzystywany w kosmetyce.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz