Wyniki konkursu Żołędziowe zbiory

Celem konkursu był zbiór nasion żołędzi i kasztanów. Do konkursu zaproszono wszystkie placówki biorące udział w projekcie edukacyjnym Leśna Skrzynia Skarbów oraz pozostałe placówki oświatowe. Celem konkursu było zebranie jak największej ilości nasion, głównie żołędzi. Nasiona uszkodzone posłużyły jako karma dla zwierzyny leśnej. Placówki nie miały obowiązku sortowania nasion. Sortowanie przeprowadzili doświadczeni pracownicy nadleśnictwa.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo.

Wyniki:

Żołędziowe Zbiory – wyniki

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz