Zadbajmy wspólnie o los miejskich ptaków

Walczą z komarami, umilają czas swoim śpiewem w parkach i na osiedlach – właśnie trwa okres lęgowy miejskich ptaków. Dowiedz się, jak można chronić te dzikie zwierzęta, które mają swoje siedliska w naszych budynkach, ogródkach i na miejskich terenach zielonych.

Bydgoskie tereny zielone pełnią kilka ważnych funkcji. Po pierwsze parki i skwery to idealne miejsce na wypoczynek i rekreację na świeżym powietrzu. Jednak tereny zieleni są także domem wielu dzikich zwierząt – ptaków, owadów, jeży oraz nietoperzy. Rosnące zainteresowanie przyrodą i wzrost świadomości ekologicznej powodują, że zaczynamy myśleć i działać na rzecz przyrody modyfikując te tereny siejąc łąki kwietnie, wieszając skrzynki lęgowe czy schronienia dla owadów.

Prowadzenie działań na rzecz dzikich zwierząt związane jest z faktem, że dzika przyroda w mieście jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania także nas ludzi. Ptaki, które przylatują do miast traktuję je jako atrakcyjne dla siebie warunki życia. Ptaki i nietoperze, w naturalnych warunkach żyjące w dziuplach lub szczelinach skalnych, upodobały sobie budynki jako siedliska zastępcze, w których znajdują schronienie i wyprowadzają młode. Do tego celu wykorzystują np.: przestrzenie w stropodachu, szczeliny przy rynnach i pod parapetami.

Wspieraj dzikie życie w mieście

Obecnie trwa okres lęgowy. W budynkach gnieżdżą się i wychowują pisklęta m.in.: mazurki, wróble, jerzyki, jaskółki, szpaki, kopciuszki, modraszki, bogatki i kawki. Część z tych gatunków prowadzi na tyle skryty tryb życia, że nie jest zauważana przez ludzi zamieszkujących budynek, np. kopciuszki i jerzyki.

Z uwagi na trwający okres lęgów dopilnujmy, żeby ptakom i nietoperzom zamieszkującym budynki nie działa się krzywda. W miejscach lęgów ptasich i rozrodu nietoperzy nie powinny być teraz prowadzone prace budowlano-remontowe. Zamykanie otworów, przez które ptaki dostają się do gniazd jest jednoznaczne ze śmiercią uwięzionych zwierząt.

Nietoperze i ptaki pod ochroną
Wszystkie gatunki nietoperzy oraz ptaków zasiedlających budynki podlegają ochronie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183). Na podstawie rozporządzenia w stosunku do okazów gatunków chronionych zabrania się m.in.: niszczenia siedlisk i ostoi, będących ich obszarem rozrodu i wychowu młodych. Siedliska gatunków chronionych podlegają ochronie przez cały rok, także po zakończeniu lęgów i wyprowadzeniu młodych. Ochronie gatunkowej podlegają nie tylko osobniki dorosłe, ale także jaja, formy rozwojowe i osobniki młodociane.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz