Zagłosuj na zielone projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Głosowanie trwa już tylko do 15 grudnia, warto więc się pospieszyć, by wesprzeć projekty, które odmienią nasze osiedla i miasto.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które zaliczamy do kategorii „zielonych” propozycji. Znajdują się wśród nich zarówno wydarzenia o tematyce ekologicznej, jak i inwestycje.

Głosy można oddawać m.in. na stronie internetowej

KATEGORIA PROJEKT SPOŁECZNY:

3 Dzień Bez Samochodu – Dzień Bez Samochodu na Placu Teatralnym to atrakcje dla dzieci i dorosłych promujące ekologiczny sposób życia w mieście, chroniący nasze środowisko naturalne. ul. Focha na Placu Teatralnym.

139 Zielona Bydgoszcz – Całe miasto i każdy pierwszoklasista. Projekt „Zielona Bydgoszcz” to pomysł na to aby każdy pierwszoklasista posadził swoje drzewo na swoim osiedlu lub w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub szkoły.

474 Leśna Gra Terenowa – Leśna Gra Terenowa w Parku Bydgoskiego Harcerstwa, połączona z pracami społecznymi na rzecz parku. Leśna gra terenowa zostanie zorganizowana na osiedlu Leśnym w Parku Bydgoskiego  Harcerstwa. Obręb 174, działka 31/8.

546 Spływ Płetwonurków Brdą – Sprzątanie Brdy – Spływ Płetwonurków Brdą na 6,8 km długości odcinku w granicach miasta połączony z jej sprzątaniem. W wydarzeniu może brać udział każdy. Jako płetwonurek lub osoba na łodzi czy kajaku. Rzeka Brda od kładki poniżej zapory w Smukale – przy moście dr. Wł. Baranowskiego – obręb 0352, działka 42/6 do mostu W.Pileckiego – obręb 0024, działka 69/33.

556 Tydzień Ziemi z Fundacją Zielone Jutro – Przeprowadzenie akcji społecznego sprzątania szczególnie zaśmieconych lasów/miejskich terenów zielonych w minimum trzech lokalizacjach w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Ziemi w kwietniu 2023r. Minimum trzy szczególnie zaśmiecone lokalizacje na terenie Bydgoszczy uzgodnione z Urzędem Miasta na podstawie bieżącego rozpoznania terenu.

704 Zadbaj o swój las – PUSZCZĘ BYDGOSKĄ – RODZINNY EKO PLENER w PUSZCZY – Stowarzyszenie Czysta Puszcza Bydgoska, po raz kolejny planuje zorganizować EKO PLENER. Tym razem w Puszczy Bydgoskiej (Sprzątanie Świata 2023). Puszcza Bydgoska, okolice ul. Dąbrowa w Bydgoszczy.

739 Dzień Ziemi – wspólny EKO PROJEKT oraz sprzątanie z bydgoskimi szkołami – Dzień Ziemi – zadbaj o BYDGOSKIE PARKI wspólny EKO PROJEKT oraz sprzątanie z bydgoskimi szkołami, połączona z EKO EDUKACJĄ. LPKiW, Park nad Kanałem Bydgoskim.

KATEGORIA PROJEKT OSIEDLOWY:

Bartodzieje

67 Nowy park na Bartodziejach – Głowackiego/Gajowa – ścieżka pieszo-rolkowo-rowerowa – Nowy park na Bartodziejach – wykorzystanie terenu niezabudowanego na ścieżkę w otoczeniu zieleni. Miejsce obok orlika oraz planowanego pumptracka w okolicy ZS Handlowych na Głowackiego/Gajowej. Wykorzystanie terenu w okolicy Zespołu Szkół Handlowych na Głowackiego na ścieżkę w otoczeniu zieleni.  Teren obok orlika oraz planowanego pumptracka. Działki: 1/2, nr 2/2, nr 3, nr 4 obr. 0197.

92 „Zielona aleja” – projekt rewitalizacji ul. B. Głowackiego – Projekt zakłada budowę pasów zieleni na ul. B. Głowackiego (od Wyszyńskiego do Gajowej) oddzielających jezdnię od obu chodników. realizacja projektu oznacza likwidację miejsc parkingowych. ul. B. Głowackiego od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Gajową rozbiórkę części chodnika przy jezdni – tylko to będzie zmienna szerokość od około 50-60 cm do maks. 150 cm (więcej miejsca jest po stronie południowej.

Błonie

569 Zielono i bezpiecznie – zagospodarowanie terenu zielenią. Skwer 16 Pułku ułanów Wielkopolskich.

Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto

6 Zieleń zamiast asfaltu – Odbetonowanie połaci asfaltu w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego – Kopernika i wprowadzenie zieleni przyulicznej, placu przed byłym technikum kolejowym. skrzyżowanie ulic Paderewskiego – Kopernika.

583 Śmietniki miejskie do segregacji odpadów – Projekt 3 śmietników do segregacji śmieci dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem osób niewidomych). Zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej ul. Mennica. Koszt na zakup  i utrzymanie.

701 Zieleń na Dworcowej – Część chodnika przeznaczymy na pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni. Na pasie zieleni zasadzimy krzewy, które dadzą cień, poprawią jakość powietrza i estetykę. Chodnik wzdłuż ulicy Dworcowej (odcinek od dworca do Królowej Jadwigi, strona zachodnia).

745 „Zieleń dla ulicy Augusta Cieszkowskiego” – Ulokowanie wzdłuż wsch. pierzei ulicy Augusta Cieszkowskiego (szeroki chodnik) ciągu pojemników z zielenią wraz z mała architekturą (siedziska, ławki itp.).  Zob. załączona wizualizacja – przykładowa.

Kapuściska

575 Zielony przystanek Kapuściska – Budowa zielonej wiaty przystankowej. Kwota przeznaczona na realizację oraz utrzymanie. Wojska Polskiego – Kaczyńskiego.

666 Zielony przystanek tramwajowy na Szarych Szeregów – Celem projektu jest wykonanie konstrukcji zabudowy przystanku Szarych Szeregów, która stworzy przestrzeń do nasadzenia roślin i kwiatów na ścianach bocznych i plecach wiaty oraz na dachu przystanku. Przystanek Szarych Szeregów w kierunku ronda Kujawskiego.

Leśne

268 Leśne w kwiatach wielosezonowych – Kwitnąca ul. Sułkowskiego w kwiatach wielosezonowych, prosty sposób na polepszenie jakości życia na osiedlu. Sułkowskiego od ul. Kamiennej do ul. Morzewiowej.

665 Sad Miejski przy Parku Bydgoskiego Harcerstwa na osiedlu Leśnym – Ogólnodostępny Sad Miejski przy Parku Bydgoskiego Harcerstwa na Osiedlu Leśnym. Osiedle Leśne, Park Bydgoskiego Harcerstwa, działka 31/8, obręb 174 (przy ulicy Czerkaskiej).

Miedzyń-Prądy

68 Budowa ścieżki i zazielenienie terenu nad Kanałem Bydgoskim – okolice kładki – Budowa w miejscach gdzie to możliwe ścieżki nad Kanałem Bydgoskim w okolicy kładki ul. Janowieckiej, m.in. ławki, kosze na śmieci drzewa i krzewy wzmacniające skarpę. Realizacja do kwoty.

Okole

193 Przyczółkowy plac zabaw  – kontynuacja – Kontynuacja – Duży kolorowy plac zabaw dla dzieci  z elementami z życia pszczół wraz z miejsce do edukacji i rekreacji. Bulwar Sebastiana Malinowskiego  obr57/18.

Osowa Góra

69 Drzewa nad Kanałem Bydgoskim, przy ul. Mińskiej – Posadzenie około 100 – 120 drzew i krzewów na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, wzdłuż ulicy Mińskiej, w okolicy kładki pieszej oraz skarpy od śluzy Prądy. Opracowanie dokumentacji dla terenu. Wzdłuż ul. Mińskiej, nabrzeża nad Kanałem Bydgoskim.

Smukała-Opławiec-Janowo

588 Miejskie śmietniki do segregacji odpadów – Projekt 3 śmietników do segregacji śmieci dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. przy przystanku Opławiec/Przedszkole, ul. Opławiec 162(przy sklepie) oraz w pobliżu plaży w Janowie (na ścieżce leśnej przy skrzyżowaniu ulicy Biwakowej z Sanatoryjną).

Szwederowo

479 Nasadzenia roślin całorocznych na skwerze Nowakowskiego – Dalsza rewitalizacja skweru Nowakowskiego. Realizacja do kwoty. Skwer Tadeusza Nowakowskiego u zbiegu ulic Orlej i Skorupki.

Wyżyny

211 Skwer Małej Łąki – etap II – Drugi etap Skweru Małej Łąki (teren między ulicą Glinki i Boh. Kragujewca) obejmuje nowe nasadzenia drzew i krzewów iglastych, wybieg dla psów oraz ogród dla roślin miododajnych. Teren pomiędzy ul. Glinki, a Bohaterów Kragujewca.

 

KATEGORIA MIKROPROJEKT OSIEDLOWY:

Bartodzieje

311 Ptasie wyspy na Balatonie – Montaż dwóch ptasich wysp na Balatonie, dla zapewnienia ptakom miejsca odpoczynku w oddaleniu od ruchliwych nabrzeży

383 Zielony parking – Uporządkowanie zieleni wyłącznie na terenach miejskich. Ul. Kostrzyńska między Rossmanem a Curie-Skłodowskiej, na terenach miejskich.

Bydgoszcz Wschód – Siernieczek

407 Nasadzenia roślinności przy Lewińskiego – Nasadzenia roślinności poprawiającej walory środowiskowe i zdrowotne- przy ul.Lewińskiego wzdłuż ul.Lewińskiego na odcinku od wyniesienia estakady od strony Fordonu do przejazdu kolejowego Bydgoszcz Wschód i dalej wzdłuż Harcerskiej.

Leśne

476 Człowiek miłuje przyrodę i stara się ją poznać – tablica w Parku Bydgoskich Harcerzy – Tablica i nowe nasadzenia w Parku Bydgoskiego Harcerstwa – osiedle Leśne. Park Bydgoskich Harcerzy obręb 174 działka 31/8 . W parku znajduje się klomb z kamieniem ze zdemontowana po poprzedniej nazwie tablicą. Tablicę chcemy zamontować w miejsce starej.

692 Sad Społeczny – Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Teren po lewej stronie od alejki prowadzącej  do wejścia  na teren Parku Botanicznego w Myślęcinku.

Łęgnowo

400 Sprzątanie PUSZCZY BYDGOSKIEJ.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz