Zapraszamy na lekcje ekologiczne w PSZOK

Miasto Bydgoszcz zaprasza dzieci i młodzież wraz z nauczycielami na lekcje ekologiczne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą dlaczego odpady komunalne powstające w domach należy zbierać selektywnie, a także w jaki sposób należy segregować odpady na terenie Bydgoszczy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z poszczególnymi etapami przetwarzania odpadów takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady. Zobaczą także w jaki sposób odpady te są przetwarzane, a także co otrzymujmy w procesie recyklingu. Przy okazji dzieci i młodzież zwiedzą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zobaczą jakie odpady problemowe można tu przywozić.

Chętne grupy mogą się zgłaszać elektronicznie na adres promocja@pronatura.bydgoszcz.pl

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZAJĘĆ NA TERENIE PSZOK:

Czas zajęć: ok 1 h.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników, które jednocześnie mogą zwiedzać PSZOK nie może przekroczyć 25 osób, a wiek uczestników zajęć nie może być niższy niż 6 lat.

Miejsce: ul. Inwalidów 15 w Bydgoszczy. Dysponujemy parkingiem dla autobusów.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz