Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli koordynatorów projektu Leśna Skrzynia Skarbów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych uczestniczących w realizacji projektu LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW na szkolenie pt: CZYSTO W LESIE, CZYSTO W MIEŚCIE.

Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2019 w godzinach 16.00 – 18.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.
Szczegóły i formularz zgłoszenia tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz