Zero tolerancji dla śmiecenia. Wzrasta świadomość mieszkańców

Czas powiedzieć stop osobom, które śmiecą. Uruchamiany program Zero tolerancji dla śmiecenia – zapowiedział na konferencji wiceprezydent Michał Sztybel.

Dzikie wysypiska śmieci, to duży problem dla miasta. Odpady, które mogłyby być zutylizowane w ramach miejskiej działalności komunalnej, trafiają na bydgoskie osiedla, parki czy lasy. Wśród nich są odpady budowlane, opony czy zwykłe śmieci komunalne. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie programu pilotażowego z zastosowaniem fotopułapek. Dzięki nim udało się namierzyć sprawców, którzy pozostawili odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Są one obsługiwane przez Straż Miejską i pracowników Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Od początku lipca w naszym mieście znacznie działać 50 kolejnych pułapek.

– W pierwszej kolejności fotopułapki zostaną zawieszone w lokalizacjach, gdzie dzikie wysypiska się powtarzają. W tych miejscach, po naszym sprzątaniu, odpady znów pojawiają się w bardzo dużych ilościach. Będziemy nimi rotować tak, aby objąć jak najszerszy obszar miasta – mówiła Klaudia Subutkiewicz z Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

Straż miejska w ciągu roku otrzymuje ponad 1000 zgłoszeń dzikich wysypisk. Ujętemu sprawcy, jeśli posprząta po sobie grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych. Gdy tego nie uczyni, może otrzymać 5000 złotych mandatu. W przypadkach, gdy odpady rażąco zagrażają środowisku, np. pozostawione zostały farby lub inne toksyczne odpady, może zakończyć się nawet karą pozbawienia wolności. Warto podkreślić, że w Bydgoszczy funkcjonują trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można bezpłatnie przez cały rok odwieźć m.in. odpady gabarytowe, opony od aut osobowych czy puszki po farbach i lakierach.

Skala zaangażowania mieszkańców w dbanie o czystość w naszym mieście jest bardzo duża – zaznaczył wiceprezydent Sztybel. Dowodem tego są akcje przeprowadzone przez cały rok i choćby ostatnia z okazji Dnia Ziemi.

Do corocznego sprzątania świata przystąpili przedszkolaki i uczniowie. W akcji wzięło udział 67 placówek z Bydgoszczy. Dzieci i młodzież wraz opiekunami wyszli sprzątać ulice, parki i lasy. Razem 12 tys. osób! Oprócz działań w terenie, w przedszkolach i szkołach odbyły się liczne prelekcje oraz konkursy o tematyce recyklingu i ochrony środowiska.

Dobry przykład pokazali również dorośli. Z okazji Dnia Ziemi podejmowali się sprzątania w ramach akcji Czysta Bydgoszcz – podejmij wyzwanie. W dziewięciu wydarzeniach uczestniczyło ponad 250 osób!

Łącznie na Dzień Ziemi wysprzątano 126,3 m3 odpadów. Wydaliśmy setki rękawic oraz 7800 worków.

 

Warto wiedzieć

W ramach naszych działań związanych ze sprzątaniem dzikich wysypisk prowadzimy m.in. takie akcje jak: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Czysta Bydgoszcz – Podejmij Wyzwanie, Ekokluby i Ekoprojekty. Współpracę w tym zakresie prowadzimy z partnerami m. in. Fundacją Zielone Jutro czy Czystą Puszczą Bydgoską, Radami Osiedla, Szkołami, Przedszkolami, Placówkami Oświatowymi, IKEA Bydgoszcz.

W 2022r. uprzątnęliśmy 138 dzikich wysypisko łącznej masie 312,9 kg, w zeszłym roku uprzątnęliśmy 344 dzikie wysypiska o łącznej masie 1 082,2 kg. Na usunięcie nielegalnych wysypisk wydajemy ok. 200 tys. zł rocznie.

Naszym głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, zarówno tych najmłodszych jak i tych nieco starszych do dbania o własne otoczenie. Poza samym sprzątaniem edukujemy, łączymy przyjemne z pożytecznym.  Niestety cały czas, bardzo często w tych samych lokalizacjach, powstają kolejne dzikie wysypiska, dlatego też rozpoczynamy projekt – zero tolerancji dla śmiecenia.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz