20 maja – Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół, przypadający na dzień 20 maja, został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 r. z inicjatywy Słowenii. Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy.

Pszczoły towarzyszą człowiekowi od wielu tysięcy lat. Były na Ziemi zanim pojawili się ludzie. Wskutek ogromnej presji człowieka na naszą planetę, dochodzi do sytuacji, że te niezwykle cenne dla przyrody i człowieka zwierzęta mogą przestać istnieć.

Zanieczyszczenie środowiska, zmiany w szacie roślinnej wynikające nie tylko ze zmian klimatycznych, ale także z działalności człowieka, są obecnie powszechną wiedzą. Pozostaje pytanie:
co z tą wiedzą możemy zrobić? Przyjąć do wiadomości i żyć dalej nie zmieniając swoich zwyczajów, przyzwyczajeń i oczekiwań. Albo zacząć wprowadzać choćby drobne zmiany na rzecz pszczół w swoimi otoczeniu i akceptować działania na rzecz pszczół podejmowane przez innych. Nie potrzeba dużo wysiłku ze strony jednej osoby. Ale wspólny wysiłek wielu osób da efekt synergii – zauważalną, istotną zmianę na dużą skalę.

Co możemy zrobić? Wzbogaćmy nasze ogrody, balkony, tarasy itp. o rośliny przyjazne dla pszczół. Pomyślmy o stosowaniu gatunków kwitnących od wczesnej wiosny do jesieni. Ograniczmy stosowanie środków ochrony roślin. Zrezygnujmy z jakichkolwiek oprysków w ciągu dnia. Zaakceptujmy niekoszone trawniki lub opóźniajmy ich koszenie, wkrótce zmienią się one w wielogatunkowe zbiorowiska z roślinami przyjaznymi dla zapylaczy. Może uda się komuś, prócz przygotowania pożywienia dla owadów – kwiatów, przygotować poidła dla pszczół i domy dla owadów zapylających?

Należy uświadomić sobie, że skoszone trawniki bez kwiatów, nasadzenia roślin iglastych (np. popularnych tuj), drzewa w odmianach, które nie kwitną, np. wiele odmian kulistych, nie sprzyjają owadom zapylającym. Funkcje ekologiczne takich nasadzeń są bardzo ograniczone.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie 214 różnych gatunków pszczół, w Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane). Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby
nie zmniejszyły się.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą pt. „Właściwe zachowania człowieka w stosunku do pszczół”, która jest dostępna na stronach internetowych Miasta Bydgoszczy oraz na „Czystej Bydgoszczy”. Jest to forma prostego przewodnika dla osób zainteresowanych, jak chronić owady zapylające.

Z okazji Światowego Dnia Pszczół na miejskich stronach internetowych pojawią się filmy tematyczne związane z pszczołami i aktywnością tych zwierząt. Wierzymy, że będą one dla Państwa miłą niespodzianką. Dowiecie się Państwo jak narysować pszczołę, a także jak zaaranżować nasadzenia na balkonie i jak zrobić świecę z węzy. Zachęcamy do oglądania i życzymy miłej inspiracji.

Miasto Bydgoszcz włącza się w działania mające na celu ochronę pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, m.in. poprzez udział w międzynarodowym projekcie BeePathNet, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dane projektowe dostępne są pod adresem:

fb: Beepathnet Bydgoszcz

www.bydgoszcz.pl

Osoby do kontaktu w projekcie:
Justyna Olszewska, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej, e-mail: j.olszewska@um.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 58 032
B. Katarzyna Napierała, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Zintegrowanego Rozwoju, e-mail: k.napierala@um.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 58 373

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz