Dofinansowanie dla jedynego projektu w Polsce

Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Projekt Bydgoszczy jako jedyny w Polsce został pozytywnie oceniony w konkursie.

Projekt został zgłoszony o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnemu wsparciu miasto wybuduje trzy miejskie PSZOK-i: przy ul. Inwalidów, ul. Ołowianej-Kobaltowej i przy ul. Jasinieckiej. Projektowanie i roboty budowlane zaplanowane są na lata 2017-2018. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 6.227.477,37 zł, z dofinansowaniem na poziomie 4.307.646,15 zł (Fundusz Spójności).

Do nowych PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu w godzinach 8-20.

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Elementem projektu jest budowa ścieżek edukacyjnych na terenie wszystkich trzech punktów oraz utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz