Bydgoszcz od wielu dziesięcioleci postrzegana jest jako miasto zieleni, w sposób szczególny troszczące się o środowisko. Wygląd i estetyka naszego Miasta niezmiennie zależy od sukcesów przedsiębiorstw działających nad Brdą.

Od kilku lat władze Miasta stawiają sobie za cel konsekwentne wzmocnienie wizerunku Bydgoszczy, jako miejsca przyjaznego biznesowi, a nic tak nie kształtuje tego wizerunku, jak skuteczna promocja firm tutaj działających, często osiągających międzynarodowe sukcesy.

Wpisując się w realizację tego celu, wzorem lat ubiegłych, zaproponowano bydgoskim przedsiębiorcom możliwość skorzystania z formy promocji firmy, polegającej na objęciu patronatem wybranego, reprezentacyjnego miejsca na terenie miasta.

Do akcji w 2016 r. włączyli się:
1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ukwiecając dwa kwietniki w Parku Jana Kochanowskiego,
2. Cukiernia Sowa ukwiecając donice na ul. Mostowej,
3. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. ukwiecając kwietnik pry pomniku Mariana Rejewskiego,
4. Bydgoskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ukwiecając donice
przy ul. Jezuickiej i ul. Niedźwiedziej,
5. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ukwiecając kwietniki przy pomniku Kazimierza Wielkiego,
6. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny ukwiecając donice przy ul. Grodzkiej.

Serdecznie dziękujemy partnerom za włącznie się do akcji.