Przenoszenie płazów

Przenoszenie płazów w czasie ich wiosennej migracji to jeden ze sposobów czynnej ochrony przyrody, realizowany także przez Miasto Bydgoszcz.
W bieżącym roku przygotowano krótki film na ten temat. Zachęcamy Państwa do jego obejrzenia.