Właściwe zachowania człowieka w stosunku do przyrody są podstawowym warunkiem skutecznej ochrony przyrody. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z podstawowymi zasadami ochrony przyrody, które każdy człowiek powinien znać.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zasady dokarmiania ptaków. Pamiętajmy, że nie należy dokarmiać ptaków w okresie wiosenno – jesiennym. Kiedy jest ciepło, nie ma lodu na wodach i śniegu na gruncie, ptaki doskonale radzą sobie same. Dokarmiając ptaki w tym czasie uzależniamy je od ludzi, a dostarczając pokarm przetworzony, osłabiamy je.

ABC-Przyrodnika