Mikoryza jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Polega na tworzeniu powiązań pomiędzy grzybami a korzeniami roślin wyższych w celu osiągnięcia wspólnych korzyści.

Każdy gatunek drzewa ma „swoje” grzyby mikoryzowe. Rzecz się dzieje pod ziemią i nie jest widoczna „gołym okiem”. Polega na tym, że strzępki grzybni wnikają w korzenie drzewa. Znane są dwie funkcje mikoryzy: odżywcza i ochronna. Dzięki „pomocy” grzyba drzewo pozyskuje z gleby więcej wody i składników pokarmowych. Grzyb korzysta z substancji odżywczych wytwarzanych przez drzewo w procesie fotosyntezy, których sam nie potrafi produkować. Dzięki obecności mikoryz, rośliny są dodatkowo chronione przed patogenami występującymi w glebie.

U drzew ze szkółek leśnych i ogrodniczych, także powinno mieć miejsce zjawisko mikoryzy. Może ono jedynie zanikać w sytuacji, gdy drzewa są intensywnie podlewane i nawożone, wówczas drzewu nie „opłaca się”, „wchodzić w układy” z grzybem.

W tym roku na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy dokonano nasadzeń kasztanowców na terenie parków w Bydgoszczy. W celu ustalenia czy w przypadkach nowych nasadzeń występuje zjawisko mikoryzy zwrócono się do Pani dr hab., prof. UKW Barbary Kieliszewskiej – Rokickiej, pracującej w Zakładzie Mikologii i Mikoryzy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani profesor wraz z Zespołem (mgr Anna Frymark-Szymkowiak, mgr Jolanta Tyburska), podjęła się zadania stwierdzenia obecności grzybów mikoryzowych w glebie, na miejscach nasadzeń kasztanowców oraz zbadania mikoryzy w korzeniach sadzonych drzew. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie grzybów mikoryzowych w korzeniach sadzonych kasztanowców i glebie Parków. Obecność grzybów mikoryzowych w glebie świadczy o tym, że jest ona dobrym siedliskiem dla sadzonych drzew i krzewów.

Poniżej załączamy wykonane podczas badań zdjęcia obrazujące mikoryzę arbuskularną w korzeniach kasztanowca. Na zdjęciu widać wezikule (pecherzyki) i grzybnię mikoryzową. Bezbarwne, cienkie „wyrostki” widoczne na bokach to włośniki.-w opracowaniu

Kasztanowce charakteryzują się tworzeniem mikoryzy arbuskularnej (endomikoryzy). Polega ona na tym, że strzępki grzyba wnikają do wnętrza korzenia i tworzą charakterystyczne struktury we wnętrzu komórek. Na zdjęciu widać przykład tej właśnie mikoryzy.-w opracowaniu