W dniu 16 maja 2016 roku odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne pn. „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej”, którego celem było przybliżenie osobom zainteresowanym, tworzeniem ogrodów społecznych, doświadczenia jakie w tym zakresie mają inne miasta.

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Spotkanie zostało oficjalnie rozpoczęte przez Panią Prezydent Annę Mackiewicz oraz Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – Wiesława Zawistowskiego.
Podczas spotkania zostały przedstawione dwa wykłady
– „Zielony trend – miejskie ogrody społeczne w Polsce” zaprezentowany przez Panią Monikę Latkowską – wykładowcę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
– „Międzykulturowy ogród społeczny w Berlinie” przedstawiony przez Panią Joannę Wilgorską – przedstawicielkę stowarzyszenia prowadzącego ogród społeczny w Berlinie.
Przedstawiono również koncepcje ogrodów społecznych przygotowane przez studentów Koła Naukowego Architektów Krajobrazu z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, którego koordynatorem jest dr inż. Maciej Korczyński, a także projekty zrealizowane przez samych zainteresowanych.
Na zakończenie spotkania ustalono, że przed podjęciem decyzji dotyczącej wskazania grup, z którymi będą kontynuowane prace nad stworzeniem ogrodu społecznego konieczne jest:
– dokładne przeanalizowanie przedstawionych propozycji zagospodarowania pod kątem możliwości ich realizacji w ramach prowadzonych projektów,
– ustalenie formy prawnej nawiązania współpracy,
– wyłonienie formalnych podmiotów (przedstawicieli) realizacji projektów po stronie wnioskodawców,
– określenie zakresu rzeczowego partycypacji Miasta w realizacji poszczególnych projektów,
– podjęcie innych ustaleń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów i rozliczenia się ze środków WFOŚiGW.

Międzykulturowy ogród społeczny w Berlinie – Joanna Wilgorska

Zielony trend – moda na ogrody społeczne w Polsce – Monika Latkowska