Realizację projektu „Odtwarzania alei drzew w Śródmieściu” rozpoczęto 2004r. Aleje starych drzew w Śródmieściu to w większości nasadzenia okresu międzywojennego. Potwierdziła to „ Inwentaryzacja i charakterystyka siedlisk oraz roślinności rzeczywistej w Bydgoszczy” opracowana przez dr Macieja Korczyńskiego w 2009r. w której zawarto m. in. cyt. „Wykaz drzew i krzewów sadzonych w Bydgoszczy wzdłuż ciągów ulicznych do 1938roku.”

Inwentaryzacja i charakterystyka siedlisk oraz roślinności rzeczywistej w Bydgoszczy opracowana przez dr Macieja Korczyńskiego w 2009r.

W okresie powojennym aleje były sporadycznie uzupełniane nowymi nasadzeniami, często drzewami innych gatunków (również sadzone przez mieszkańców). Drzewa starzały się, atakowane były przez szkodniki i choroby, a w wyniku silnej urbanizacji i związanej z nią budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, systemy korzeniowe drzew ulegały osłabieniu, co w konsekwencji doprowadzało do obumierania drzew.

Ilość usuwanych roślin w pasach drogowych rosła w zastraszającym tempie. Niezbędne okazało się poszukiwanie rozwiązań rekompensujących utratę drzewostanu i wartości biologicznych oraz odbudowa „płuc miasta”.

W grudniu 2004r. opracowana została przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy „Propozycja założeń rozwoju przestrzennego Śródmieścia” w której wstępnie wyznaczono ulice proponowane do zadrzewienia.

„Propozycja założeń rozwoju przestrzennego Śródmieścia”:

1schemat koncepcyjny

2-tereny zieleni

3-dzialania strategiczne

Niniejsza propozycja posłużyła m. in. do opracowywania szczegółowych projektów nasadzeń, w których uwzględnia się szereg uwarunkowań m. in.: szerokości chodników, uzbrojenie podziemne istniejące i projektowane, rozmieszczenie otworów okiennych na elewacjach, miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania oraz wnioski i prośby mieszkańców (itd.).

W ramach nasadzeń przyulicznych wykonano kilka ciekawych realizacji przed 2004r. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja nasadzeń drzew wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do Al. Mickiewicza. Prace wykonywane były jesienią 2002r. w ramach przebudowy chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Gdańskiej. Posadzono wówczas 73szt. drzew jarząbu szwedzkiego. Całość prac wykonywana była na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Prezentacja nasadzeń na ulicy Gdańska część 1

Prezentacja nasadzeń na ulicy Gdańska część 2

– dokumentacja zdjęciowa

Aleja jarząbów szwedzkich, ul. Gdańska, tuż po posadzeniu, wrzesień 2002r. zdjęcie 1

Aleja jarząbów szwedzkich, ul. Gdańska, siedem lat po posadzeniu, sierpień 2009r. zdjęcie 2

Aleja jarząbów szwedzkich, ul. Gdańska, siedem lat po posadzeniu, sierpień 2009r. zdjęcie 3

Od 2004r. zrealizowano nasadzenia drzew przyulicznych w rejonie Śródmieścia na ok. 30 ulicach. Łącznie posadzono ok. 600szt. drzew ozdobnych.

Nasadzenia finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Budżetu Miasta.

Dokumentacja z realizacji wykonywanych nasadzeń na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: – ul. Libelta 2004r., 2005r. i 2006r. – w opracowaniu – ul. Paderewskiego 2008r. 2009r. – w opracowaniu – ul. Piotra Skargi 2010r. – w opracowaniu – ul. Obrońców Bydgoszczy 2008r. – w opracowaniu – ul. Chrobrego 2007r. – w opracowaniu

Poniżej, podajemy zestawienie tabelaryczne wszystkich zrealizowanych nasadzeń przyulicznych w rejonie Śródmieścia w latach. 2000r. – 2010r.

TABELA NASADZEŃ

oraz mapę z uwidocznionymi ulicami na których zrealizowano nasadzenia

MAPA

W ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez firmę Oriflame sadzenia drzew i krzewów w miastach, prężnie działająca konsultantka Oriflame zaproponowała realizacje nasadzeń na terenie zieleni publicznej i zrealizowała nasadzenia 14 szt. krzewów jałowca pośredniego 'Gold Start” w donicach zlokalizowanych w Parku Ludowym im. „Wincentego Witosa” w Bydgoszczy.

Dzięki tej akcji miasto wzbogaciło się w kolejne rośliny, za co serdecznie dziękujemy. Na zdjęciu (w załączeniu) dumne ze swojej pracy konsultantki Oriflame przy wykonanych nasadzeniach na skraju parku.