Działalność rolnicza na terenie Bydgoszczy obecne prowadzona jest na jej peryferyjnych osiedlach.

  1. Prym w tej dziedzinie działalności wiedzie osiedle Łęgnowo Wieś, którego ogromną większość terenu stanowią użytki rolne. Dominującą gałęzią rolnictwa w tym rejonie miasta jest uprawa warzyw.
  2. Tereny wykorzystywane rolniczo znajdują się również w dzielnicach Fordon, Smukała, Piaski i Prądy.
  3. Na osiedlu Fordon tereny uprawne znajdują się pomiędzy ulicami Bora-Komorowskiwgo i Wyzwolenia a wałem przeciwpowodziowym. Dominująca gałęzią rolnictwa na tym terenie są uprawa zbóż i roślin okopowych oraz trwałe użytki zielone.
  4. Na osiedlach Smukała i Piaski dominującymi działami produkcji rolnej jest ogrodnictwo i trwałe użytki zielone.
  5. Na osiedlu Prądy prowadzona jest uprawa trwałych użytków zielonych i ogrodnictwo.

Poza osiedlem Łęgnowo Wieś, z roku na rok, znacząco zmniejsza się obszar wykorzystywany
w celach rolniczych na rzecz budownictwa jednorodzinnego.

 

SPIS ROLNY 2020

spis rolny