Komunikat Prezydenta Bydgoszczy o jakości wody, w miejskim wodociągu, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/podstawowe-dane/dzialalnosc-spolki/6-w-zakresie-jakosci-wody-dostarczanej-odbiorcom