Znaki na opakowaniach

Na wielu etykietach oprócz informacji o produkcie i o producencie znajdują się niepozorne, małe znaczki. Są dodatkowymi wizytówkami rzeczy i firmy, która je wytworzyła. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, że produkt jest bezpieczny dla nas – konsumentów lub dla środowiska. Część symboli nas o czymś informuje, inne – ostrzegają. Warto zapoznać się ze znaczeniem tych grafik i korzystać z tej wiedzy w życiu codziennym.
Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium – puszki, tworzywa sztuczne – pojemniki, butelki, papier – torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu. Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny. Informuje nas, że gdy zadbamy o właściwe miejsce jego wyrzucenia, zostanie przerobiony przy minimalnym dodatku nowych materiałów (zamiast trafić na wysypisko śmieci, a w jego miejsce nie trzeba będzie wyprodukować nowego opakowania z nowych surowców, co oznaczałoby większe zużycie surowców, wody i energii, itd.).

 

Przydatność do recyklingu – znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu.

 

Możliwość ponownego wykorzystania – znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie.

 

 

Dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady. Wrzucaj śmieci do ODPOWIEDNIEGO kosza na odpadki. Minimum to zwykły kosz na śmieci. Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów.

 

 

Znak ze skreślonym pojemnikiem jest spotykany na opakowaniach urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które muszą być zbierane (i utylizowane) osobno. Chodzi o tzw. „elektrośmieci”, których nigdy nie należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane

 

Znak towarowy Zielony punkt to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie.

Poniżej w tabeli przedstawiono wzory oznakowania opakowań i ich znaczenie. Wiedza ta może okazać się pomocna przy segregowaniu odpadów i ich dalszym przetwarzaniu. Duża część wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów to właśnie odpady opakowaniowe. 

Rodzaj materiału z którego opakowanie zostało wykona

Rodzaj materiału z którego opakowanie zostało wykonane          Wzór oznakowania opakowania
Opakowania z tworzyw sztucznych:
politereftalan etylenu pet
 polietylen dużej gęstości  hdpe
 polichlorek winylu  pvc
 polietylen małej gęstości  ldpe
 polipropylen  pp
 polistyren  ps
 tworzywa sztuczne inne niż wskazane w lp. 1-6  inne
Opakowania wykonane z papieru i tektury:
 tektura falista  pap20
 tektura płaska  pap21
papier  pap22
Opakowania wykonane ze stali i aluminium:   
 stal  fe
 aluminium  alu
Opakowania wykonane ze szkła:
 szkło bezbarwne  gl70
 szkło zielone  gl71
 szkło brązowe  gl72