Zużyte baterie zbieramy selektywnie i przekazujemy do miejsc zbiórki wyposażonych w pojemniki przewidziane do zbierania baterii.

Pojemniki znajdują się na terenie:

– marketów budowlanych, sklepów z artykułami RTV AGD oraz innych sklepów, w których sprzedawane są baterie, a których powierzchnia przekracza 25m2,

– placówek szkolnych i przedszkolnych,

– Urzędu Miasta Bydgoszczy – ul. Jezuicka 4a, oraz ul. Grudziądzka – obok portierni przy głównym wejściu do Urzędu.

Zużyte baterie mieszkańcy Bydgoszczy mogą także oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:
– ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,
– ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24
– ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego zużytych baterii nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne ?

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje takie jak rtęć, cynk, mangan, kadm i wymagają oddzielnego przetwarzania. Tylko selektywna zbiórka zużytych baterii do odrębnych pojemników gwarantuje ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska i daje możliwość ich dalszego przetworzenia, połączonego z wychwyceniem szkodliwych substancji np. rtęci, kadmu, cynku oraz odzyskania materiałów wykorzystanych do produkcji baterii np. metali.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się:
3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Czy wiesz, że 1 mała bateria guzikowa może skazić 1m3 gleby i zatruć 400 l wody ?